Staże

Poniżej przedstawiamy nasze aktualne oferty stażowe.

Junior online propaganda manager

Szukamy stażysty na stanowisko: Junior online propaganda manager Zakres obowiązków: Szkalowanie medycyny alternatywnej na portalach Facebook, Twitter, Wykop. Wymagane cechy: Zamknięty umysł, nieuczciwość, zawziętość, znajomość programów Word i Excel. Mile widziana przynależność do loży masońskiej. Oferujemy: Wysokie zarobki, opieka prawna (oddalanie zarzutów korupcyjnych w pierwszej instancji)

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny

Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku angielskim. Dodatkowo, aby zgłoszenie mogło być procesowane, proszę zawrzeć w CV dopisek “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.”

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą listowną na adres niemieckiego oddziału naszej firmy: Mengelestrasse 666, 80331 Monachium bądź drogą mailową na adres [email protected]

Big Pharma jest pracodawcą wyznającym politykę równych szans. Kierujemy się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, narodowość, niepełnosprawność wyznanie i orientację seksualną. Nie zatrudniamy jedynie antyszczepionkowców.