Pilot chemtrails

Zakres obowiązków

  • Pilotaż samolotu podczas lotów długodystansowych
  • Obsługa pokładowych urządzeń rozpylających chemtrails
  • Dotrzymywanie tajemnicy zawodowej

Wymagania

  • 3500 godzin doświadczenia na samolocie wielosilnikowym o masie większej niż 200 ton
  • Wykształcenie techniczne (preferowane wyższe – lotnicze)
  • Znajomość języka angielskiego
  • Dyspozycyjność

Do oferty należy dołączyć

  • CV
  • list motywacyjny

Z uwagi na tajemnicze zniknięcia naszych pracowników, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą podania osób mało rozpoznawalnych i nieposiadających rodziny.

Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku angielskim. Dodatkowo, aby zgłoszenie mogło być procesowane, proszę zawrzeć w CV dopisek “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.”

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą listowną na adres niemieckiego oddziału naszej firmy: Mengelestrasse 666, 80331 Monachium bądź drogą mailową na adres [email protected]

Big Pharma jest pracodawcą wyznającym politykę równych szans. Kierujemy się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, narodowość, niepełnosprawność wyznanie i orientację seksualną. Nie zatrudniamy jedynie antyszczepionkowców.