O nas

Big Pharma jest międzynarodową firmą farmaceutyczną z siedzibą w Izraelu. Specjalizujemy się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży innowacyjnych leków, antybiotyków, szczepionek i suplementów diety.

Oddział Polski Big Pharma funkcjonuje w naszym kraju od lat ’80, nieustannie działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i kontroli ludności. Oprócz produkcji leków i promocji zdrowia w Internecie, bierzemy także czynny udział w ukrywaniu prawdy o kształcie Ziemi i wielu innych pro-rozwojowych inicjatywach Rządu Światowego.

Na terenie Polski dysponujemy 4 fabrykami i 2 tajnymi ośrodkami badawczymi, których lokalizacji nie możemy zdradzić. Nadzór nad tymi placówkami sprawuje centralna w Warszawie, przy ulicy Szemranej 36.

Dzięki zaufaniu, którym darzą nas nasi klienci udaje nam się wypełniać naszą społeczną Misję, polegającą na gromadzeniu kapitału o niebagatelnych rozmiarach. Wierzymy, że nasze środki pomagają w ucieleśnianiu szlachetnej wizji ludzkości zjednoczonej, w której globalny władca czuwa nad pokojem i dobrobytem każdego konsumenta.

Wierzymy, że za pomocą najnowszych zdobyczy nauki i medycyny możemy przekształcić świat w lepsze miejsce. Dzięki masowej kontroli ludności, rozwój naszej cywilizacji może być stabilny i wolny od konfliktów zbrojnych, które odcisnęły bolesne piętno na naszej historii.

Nasza działalność bezpośrednio przyczynia się do utrzymania pokoju na świecie, a dzięki wprowadzeniu społeczeństwa w stan apatii umożliwiamy komfort i nową jakość życia miliardom ludzi. Przewagą naszej filozofii nad agresywną wykładnią ludzi chcących „otworzyć swój umysł” jest udowodniona skuteczność, z jaką nasza firma działa na rzecz postępu i ustanowienia porządku na świecie. Przyczyniając się do depopulacji najbardziej zaludnionych obszarów, ograniczamy ilość potencjalnego cierpienia i zmniejszamy ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych.