Nasza odpowiedzialność

Współpraca pomiędzy lekarzami a firmami farmaceutycznymi jest niezbędna dla rozwoju medycyny i farmakologii. Nasz Kodeks Przejrzystości to dokument, który podkreśla wagę tej współpracy, informuje o jej zakresie i stuprocentowej transparentności. Na chwilę obecną, treść Kodeksu nie jest dostępna do wglądu dla osób trzecich.

Szczególną rolę w kształtowaniu naszej odpowiedzialności stanowią opinie klientów. Konfrontacja ze spojrzeniem konsumentów jest dla nas najistotniejszym czynnikiem, który pozwala nam wyjść naprzeciw potrzebom rynku i kłopotom współczesnego świata.

Traktujemy poważnie także wszelkie skargi i zażalenia, które otrzymujemy od naszych klientów. Nasz Dział Reklamacji dokłada wszelkich starań, aby listownie zgłoszone opinie były dokładnie i rzetelnie zutylizowane w sposób zgodny z wytycznymi UE ds. segregacji odpadów suchych.

Również zażalenia drogą mailową są regularnie usuwane przez naszych pracowników. Dzięki temu nasi klienci otrzymują gwarancję, że skrzynka mailowa nigdy się nie zapełni, a każdy będzie miał szanse wyrazić swoje wątpliwości i przekazać nam swoją opinię.