Kierownik działu marketingu i sprzedaży

Miejsce pracy

Placówka Big Pharma Poland Białymstoku

Zakres obowiązków

  • Koordynacja kampanii skierowanych do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Tworzenie treści wykorzystywanych w marketingu szeptanym
  • Lobbing na szczeblu ministerialnym

Wymagania

  • Znajomość 3 języków obcych
  • Koneksje towarzyskie z przedstawicielami rządu
  • Pragmatyczne podejście do etyki zawodowej

Do oferty należy dołączyć

  • CV
  • list motywacyjny

Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku angielskim. Dodatkowo, aby zgłoszenie mogło być procesowane, proszę zawrzeć w CV dopisek “I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.”

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą listowną na adres niemieckiego oddziału naszej firmy: Mengelestrasse 666, 80331 Monachium bądź drogą mailową na adres [email protected]

Big Pharma jest pracodawcą wyznającym politykę równych szans. Kierujemy się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, narodowość, niepełnosprawność wyznanie i orientację seksualną. Nie zatrudniamy jedynie antyszczepionkowców.